WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
Szanowni Państwo!
 
Informuję, że od 01.09.2021 r. zmianie ulegnie opłata stała. Będzie ona wynosiła:
  • dla dzieci uczęszczających do przedszkola 250 zł,
  • dla dzieci nowo przyjętych 270 zł.
Nadal będzie ona regulowana przez okres 12 miesięcy. Zgodnie z umową dla dzieci 6-letnich suma opłat z całego roku rozłożona jest na 10 miesięcy, jest uiszczana w okresie od września do czerwca i  będzie wynosiła:
  • dla dzieci uczęszczających do przedszkola 300 zł [(12m-cy x250zł) : 10m-cy],
  • dla dzieci nowo przyjętych 324,00 [(12m-cy x250zł) : 10m-cy].

Ostatni wzrost opłaty stałej nastąpił w 2015 roku o kwotę 9 zł. Od tej pory notujemy stałe wzrosty kosztów utrzymania i działalności placówki, stąd decyzja Organu Prowadzącego o zwiększeniu opłaty. Nadal będzie zawierał się w niej koszt zajęć dodatkowych zgodnych z aktualną ofertą przedszkola. Koszty żywienia pozostaną bez zmian - 7,50 za każdy dzień, również opłata wpisowa nie zmieni się i będzie wynosiła 290 zł.

Z poważaniem, Anna Sarna