KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
Wszyscy doskonale wiemy jak ważne jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji dzieci. Przedszkolaki różnią się między sobą, przejawiają odmienne zdolności i talenty. W przedszkolu koncentrujemy się na odkrywaniu w naszych podopiecznych tego co niepowtarzalne i najlepsze. Zainteresowania dzieci należy wspierać i pielęgnować stwarzając im odpowiednie warunki do ich rozwoju. Dlatego też w naszym przedszkolu prowadzimy różnego rodzaju koła zainteresowań, dzięki którym przedszkolaki mogą pielęgnować "rodzące się" w nich talenty i zdolności.

DZIEŃ

NAZWA

GODZINA

Środa

Dobry start w przedszkolny start -

tylko w najmłodszej grupie

 9:45

środa

Świat zmysłów  9.45 
W świecie zwierząt 
Roztańczone smyki 
 Kucharzyki