KADRA
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

W przedszkolu zatrudnione są osoby, które kochają pracę z dziećmi. Nasza kadra to jeden zespół, który współpracuje z sobą na wielu płaszczyznach. Staramy się wychodzić na przeciw dziecięcym marzeniom, przynosić im radość i uśmiech. Mamy świadomość jaką rolę odgrywa wychowanie przedszkolne w dalszym rozwoju i edukacji dziecka. Dbamy o miłą atmosferą, dążymy do tego aby nasze pociechy czuły się w przedszkolu jak w domu - dobrze i bezpiecznie.


 DYREKTOR mgr Anna Sarna 

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • zarządzanie w oświacie
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • terapia ręki

 

NAUCZYCIELE

 mgr Daria Polakowska- Cebula - wychowawca grupy I

 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • oligofrenopedagogika 

 mgr Martyna Sojka - wychowawca grupy 

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • animacje społeczno-kulturowe turystyką kulturową
 • terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej


mgr Kinga Grygierczyk - wychowawca grupy II

 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
mgr Izabela Rąba - wychowawca grupy II
 • praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

mgr Natalia Świątek - wychowawca grupy III 
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
mgr Urszula Kapała-Mizera - wychowawca grupy III
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Paulina Gimel- Kumor - wychowawca grupy IV

 • pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolna
 • oligofrenopedagogika 
mgr Edyta Kościelny - wychowawca grupy IV
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • terapia pedagogiczna

mgr Joanna Nowak - wychowawca grupy V

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

POZOSTALI NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 

mgr Anna Smalcerz - logopedia
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • logopedia z elementami neurologopedii
 • kurs kwalifikacyjny terapia ręki
 mgr Edyta Kudzia - terapia ręki
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • kurs kwalifikacyjny terapia ręki

 mgr Urszula Brzóska - zajęcia rewalidacyjne

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • edukacja i wspomaganie osób z Autyzmem, zespołem Aspergera (ASD)
 • terapia ręki


mgr Iwona Żmuda - pedagog specjalny

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


mgr Barbara Placuch 
- religia


mgr Elżbieta Zarębska 
- gimnastyka


mgr Radosław Michalak
- taniec 

 POMOCE NAUCZYCIELA:


Danuta Krzak - pomoc nauczyciela w grupie I
Ilona Szweda-
pomoc nauczyciela w grupie II
Wioletta Witko
- pomoc nauczyciela w grupie III
Monika Górniak
- pomoc nauczyciela w grupie IV

Katarzyna Kiliańska - pomoc nauczyciela w grupie V

PRACOWNICY KUCHNI

Anna Rzepus

Dorota Nowak

Sylwia Iwaniec

Ewa Grygierczyk

Małgorzata Ryś 

 

 

KONSERWATOR

 Romuald Hulalka