KADRA
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
W przedszkolu zatrudnione są osoby, które kochają pracę z dziećmi. Nasza kadra to jeden zespół, który współpracuje z sobą na wielu płaszczyznach. Staramy się wychodzić na przeciw dziecięcym marzeniom, przynosić im radość i uśmiech. Mamy świadomość jaką rolę odgrywa wychowanie przedszkolne w dalszym rozwoju i edukacji dziecka. Dbamy o miłą atmosferą, dążymy do tego aby nasze pociechy czuły się w przedszkolu jak w domu - dobrze i bezpiecznie.

DYREKTOR:

mgr Anna Sarna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • zarządzanie w oświacie
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • terapia ręki

NAUCZYCIELE:

mgr Daria Polakowska-Cebula - wychowawca grupy I
 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • oligofrenopedagogika 

mgr Martyna Sojka - wychowawca grupy 
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • animacje społeczno-kulturowe turystyką kulturową
 • terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej

mgr Kinga Grygierczyk - wychowawca grupy II
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Izabela Rąba - wychowawca grupy II
 • praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

mgr Natalia Świątek - wychowawca grupy III 
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Urszula Kapała-Mizera - wychowawca grupy III
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Paulina Gimel-Kumor - wychowawca grupy IV
 • pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolna
 • oligofrenopedagogika 

mgr Edyta Kościelny - wychowawca grupy IV
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • terapia pedagogiczna

mgr Joanna Nowak - wychowawca grupy V
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

POZOSTALI NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

mgr Anna Smalcerz - logopedia
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • logopedia z elementami neurologopedii
 • kurs kwalifikacyjny terapia ręki

mgr Edyta Kudzia - terapia ręki
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • kurs kwalifikacyjny terapia ręki

mgr Urszula Brzóska - zajęcia rewalidacyjne
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • edukacja i wspomaganie osób z Autyzmem, zespołem Aspergera (ASD)
 • terapia ręki

mgr Iwona Żmuda - pedagog specjalny
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Barbara Placuch - religia

mgr Elżbieta Zarębska - gimnastyka

mgr Radosław Michalak- taniec

POMOCE NAUCZYCIELA:

Danuta Krzak - pomoc nauczyciela w grupie I
Ilona Szweda - pomoc nauczyciela w grupie II
Wioletta Witko - pomoc nauczyciela w grupie III
Monika Górniak - pomoc nauczyciela w grupie IV
Katarzyna Kiliańska - pomoc nauczyciela w grupie V

PRACOWNICY KUCHNI:

Anna Rzepus
Dorota Nowak
Sylwia Iwaniec
Ewa Grygierczyk
Małgorzata Ryś 

KONSERWATOR:

Romuald Hulalka