KADRA
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

W przedszkolu zatrudnione są osoby, które kochają pracę z dziećmi. Nasza kadra to jeden zespół, który współpracuje z sobą na wielu płaszczyznach. Staramy się wychodzić na przeciw dziecięcym marzeniom, przynosić im radość i uśmiech. Mamy świadomość jaką rolę odgrywa wychowanie przedszkolne w dalszym rozwoju i edukacji dziecka. Dbamy o miłą atmosferą, dążymy do tego aby nasze pociechy czuły się w przedszkolu jak w domu - dobrze i bezpiecznie.


 DYREKTOR mgr Anna Sarna 

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • zarządzanie w oświacie
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • terapia ręki

 

NAUCZYCIELE

mgr Kinga Grygierczyk - wychowawca grupy I

 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
mgr Izabela Rąba - wychowawca grupy I
 • praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
mgr Natalia Świątek - wychowawca grupy II 
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
mgr Urszula Kapała-Mizera - wychowawca grupy II
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Paulina Gimel- Kumor - wychowawca grupy III
 • pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolna
 • oligofrenopedagogika 
mgr Edyta Kościelny - wychowawca grupy III
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • terapia pedagogiczna
mgr Joanna Nowak - wychowawca grupy IV
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Iwona Żmuda - wychowawca grupy V

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 mgr Daria Polakowska- Cebula - wychowawca grupy V
 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • oligofrenopedagogika 
Pozostali nauczyciele:

 

mgr Anna Smalcerz - logopedia
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • logopedia z elementami neurologopedii
 • kurs kwalifikacyjny terapia ręki
 mgr Edyta Kudzia - terapia ręki
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • kurs kwalifikacyjny terapia ręki

 mgr Urszula Brzóska - zajęcia rewalidacyjne

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • edukacja i wspomaganie osób z Autyzmem, zespołem Aspergera (ASD)
 • terapia ręki

Joanna Stefańska- asystent nauczyciela 


POZOSTALI PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

mgr Barbara Placuch - religia

mgr Elżbieta Zarębska - gimnastyka

mgr Radosław Michalak- taniec

 

POMOCE NAUCZYCIELA:

Ilona Szweda- pomoc nauczyciela w grupie I
Wioletta Witko
- pomoc nauczyciela w grupie II
Monika Górniak
- pomoc nauczyciela w grupie III

Katarzyna Kiliańska - pomoc nauczyciela w grupie IV
Danuta Krzak - pomoc nauczyciela w grupie V
PRACOWNICY KUCHNI

Anna Rzepus

Dorota Nowak

Sylwia Iwaniec

Ewa Grygierczyk

Małgorzata Ryś 

 

 

KONSERWATOR

 Romuald Hulalka