KADRA
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

W przedszkolu zatrudnione są osoby, które kochają pracę z dziećmi. Nasza kadra to jeden zespół, który współpracuje z sobą na wielu płaszczyznach. Staramy się wychodzić na przeciw dziecięcym marzeniom, przynosić im radość i uśmiech. Mamy świadomość jaką rolę odgrywa wychowanie przedszkolne w dalszym rozwoju i edukacji dziecka. Dbamy o miłą atmosferą, dążymy do tego aby nasze pociechy czuły się w przedszkolu jak w domu - dobrze i bezpiecznie.


 DYREKTOR mgr Anna Sarna

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • zarządzanie w oświacie
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

 

NAUCZYCIELE

 mgr Joanna Nowak - wychowawca grupy I

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Iwona Żmuda - wychowawca grupy I

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Kinga Grygierczyk - wychowawca grupy II

 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Klimala - wychowawca grupy II (urlop macierzyński)

 • nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika rodziny z andragogiką
mgr Urszula Kapała- Mizera - wychowawca grupy III
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 mgr Daria Polakowska- Cebula - wychowawca grupy III

 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • oligofrenopedagogika

 mgr Izabela Rąba - wychowawca grupy IV

 • praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

mgr Anna Smalcerz - wychowawca grupy IV

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • logopedia z elementami neurologopedii
 • kurs kwalifikacyjny terapia ręki

Paulina Gimel- Kumor - wychowawca grupy V

 • pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 mgr Edyta Kudzia - wychowawca (urlop macierzyński)
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • kurs kwalifikacyjny terapia ręki

 mgr Urszula Brzóska - zajęcia rewalidacyjne

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • oligofrenopedagogika
 • logopedia

 

POZOSTALI PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

mgr Małgorzata Damaz- religia

mgr Elżbieta Zarębska- gimnastyka

mgr Radosław Michalak- taniec

 

POMOCE NAUCZYCIELA:

Wioletta Witko
- pomoc nauczyciela w grupie I

Danuta Krzak- pomoc nauczyciela w grupie II

Ilona Szweda- pomoc nauczyciela w grupie III

Joanna Stefańska- pomoc nauczyciela w grupie IV

Monika Górniak- pomoc nauczyciela w grupie V

 

 

PRACOWNICY KUCHNI

Anna Rzepus

Dorota Nowak

Sylwia Iwaniec

Ewa Grygierczyk

Małgorzata Ryś

Katarzyna Kilańska

 

 

 

KONSERWATOR

Jacek Klocek