PŁATNOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

Opłata wpisowa: 290zł

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice są zobowiązani do uiszczenia opłaty wpisowej. Jest to opłata jednorazowa.


Opłata stała: 300zł.

Opłatę stałą uiszcza się przez 12 miesięcy w roku. Dla dzieci 6 letnich suma opłat z całego roku rozłożona jest na 10 miesięcy. W opłacie znajdują się już zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, religia, zajęcia gimnastyczno-ruchowe, basen (6-latki), zajęcia taneczne (4,5,6-latki).


Opłata żywieniowa: 9,50 (każdy dzień)

W skład opłaty żywieniowej wchodzą: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za żywienie odliczana jest od drugiego dnia nieobecności dziecka, pojedynczych dni nie odlicza się.