KATOLICKIE PRZEDSZKOLE W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Super zabawa
Więcej
Kreatywne zajęcia
Więcej
Ciekawe wycieczki
Więcej
Wyjątkowe uroczystości
Więcej
Realizacja projektu edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała
Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Super zabawa
  • Kreatywne zajęcia
  • Ciekawe wycieczki
  • Wyjątkowe uroczystości
  • Realizacja projektu edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała
Niedziela, 17 lutego 2019 roku

NABÓR DO PRZEDSZKOLA
na rok 2019/ 2020

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola i zgłoszeniem swojego dziecka już dziś!

Karty zgłoszeniowe dostępne są na terenie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola, w zakładce: Dokumenty przedszkola.

OFERUJEMY:

- Przedszkole czynne od 6:00 do 16:30,

- Zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z podstawą programową,

- Wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i instruktorów,

- Wychowanie w duchu religii katolickiej,

- Koła zainteresowań dostosowane do wieku dzieci,

- Zajęcia dodatkowe: religię, język angielski, gimnastykę, taniec,

- Zajęcia logopedyczne prowadzone indywidualnie lub w małych grupach,

- Zajęcia z nauki pływania (najstarsza grupa wiekowa),

- Zbilansowany posiłek,

- Przyjazną atmosferę,

- Kreatywne zabawy i poznawanie otaczającego świata poprzez wycieczki w ciekawe miejsca,

- Wspólne przeżywanie ważnych uroczystości tj. Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty czy też Dzień Dziecka,

- Świętowanie wyjątkowych dni np. Powitanie Pór Roku, Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynki i wiele innych,

- Zaangażowanie w działalność środowiska lokalnego i współpracę z takimi instytucjami jak np. Miejska Biblioteka Publiczna, Straż Pożarna, Muzeum Regionalne w Bestwinie, Miejski Dom Kultury,

- Współpracę z rodzicami i ich aktywny udział w życiu przedszkola poprzez Akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, udział w przedstawieniu teatralnym z okazji Dnia Dziecka,indywidualne konsultację i zebrania.

OPŁATY:
- opłata stała- 200 złotych (uiszcza się przez 12 miesięcy w roku, dla dzieci 5-6 letnich suma opłat z całego roku rozłożona jest na 10 miesięcy)

- opłata żywieniowa- 7,50/za każdy dzień (w skład opłaty żywieniowej wchodzą: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za żywienie odliczana jest od drugiego dnia nieobecności dziecka, pojedynczych dni nie odlicza się)

Nie organizujemy dni otwartych, każdego rodzica zapraszamy indywidualnie na rozmowę, podczas której można obejrzeć przedszkole, poznać nauczycieli, zwyczaje panujące w placówce i o wszystko zapytać.
508 284 904 - to numer telefonu, pod którym można umówić się na rozmowę z panią Anną Smalcerz aktualnie pełniącą obowiązki dyrektora.
O zajęciach adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci, rodzice informowani będą indywidualnie.

TERMINARZ:

- Karty zgłoszeniowe prosimy składać u pracowników przedszkola w godzinach od 6:00- 16:30, w terminie do 19 kwietnia 2019 roku;
- Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola nastąpi najpóźniej 6 maja 2019 roku;
- Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice są zobowiązani do uiszczenia opłaty wpisowej. Jest to opłata jednorazowa i wynosi 290 złotych;

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Jasełek 2019,
których autorem jest pan Dawid Grajek.
Ruszają zapisy do Przedszkolnego Teatru Rodziców,
który już po raz czwarty wystąpi przed dziecięcą publicznością z okazji
Dnia Dziecka
 
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców
5 marca 2019 (poniedziałek)
na godzinę 16:30, do sali maluszków
 
Informacji udziela: p. Kinga Grygierczyk i p. Ania Smalcerz

Katolickie Przedszkole
w Czechowicach-Dziedzicach

tel.: +48.322145324

Słowo na dzisiaj

Łk 6, 17.20-26 | Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Ju...