WSPÓŁPRACA
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I NIE TYLKO
Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje nie tylko z rodzicami podopiecznych, ale także ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.

Współpracujemy m.in. z :

 • Urzędem Miasta- poznanie pracy Urzędu, kontakt z władzami miasta poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd oraz przedszkole,
 • Strażą Pożarną – organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej, zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów, kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym,
 • Komisariatem Policji – organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta, pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt,
 • Biblioteką Miejską – poznanie pracy bibliotekarza, słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki, wspólne zajęcia manualne na terenie biblioteki, poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez panie z biblioteki, współpraca w organizowaniu wystaw plastycznych,
 • Miejskim Domem Kultury „Świt”- zapoznanie dzieci ze sceną teatralną, widownią, rozwijanie zainteresowań teatralnych dzieci, wyjścia na wystawiane przedstawienia teatralne oraz bajki, sprawianie radości poprzez możliwości kontaktu ze sztuką, udostępnianie sali kinowej na przedszkolne występy, imprezy
 • Placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły, Gimnazjum Katolickie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie) - udział wychowanków w organizowanych przeglądach piosenki, korzystanie z ofert w ramach konkursów plastycznych, zapoznanie dzieci ze szkołą -  ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła, współpraca z Wolontariatem Gimnazjum Katolickiego, udział w lekcjach pokazowych,
 • Apteką, gabinetem stomatologicznym, pocztą, pogotowiem, sklepami wielobranżowymi, różnymi zakładami pracy ( PKM, Fabryka Zapałek …)- w celu przybliżenia dzieciom wykonywania różnych zawodów oraz przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych,
 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji- organizujemy lekcje nauki pływania,
 • Domem Pomocy Społecznej „Złota jesień”- organizowanie występów, miłych spotkań dla podopiecznych,
 • Schroniskiem dla zwierząt „Reksio” z Bielska-Białej – odwiedzanie i oglądnie schroniska, rozmowy z osobami zajmującymi się zwierzętami, uczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzęta, które mają w swoich domach, organizowanie akcji zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku,
 • Wyższymi Uczelniami– stwarzamy możliwość studentom pedagogiki odbywania praktyk oraz prowadzenia badań do swoich prac,