WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

Jednym z ważnych zadań, które spełniają nauczyciele przedszkoli jest budzenie u dzieci zaciekawienia otaczającym światem. Dzieciom należy stworzyć warunki poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, zabawy. Bardzo dobrą okazją do rozwijania ciekawości u dzieci są spacery i wycieczki.
Wycieczka może być związana z aktualną tematyką i w sposób planowany dążyć do osiągnięcia w niej zamierzonego celu poznawczego wynikającego z treści programowych na dany miesiąc lub krajoznawczo-kulturowa. Poznawanie przez dzieci społecznego i przyrodniczego otoczenia opierać się musi na własnych przeżyciach i bezpośrednich doświadczeniach. Tylko takie poznawanie świata jest prawidłowe, poprawnie kształtuje pojęcia i wyrabia właściwy stosunek do ludzi i przyrody. Wycieczki budzą zaciekawienie pięknem przyrody oraz dają dzieciom wiele korzyści, do których możemy zaliczyć: widoczną radość, zachwyt, spontaniczność, ciekawsze wypowiedzi, większą wiedzę, lepszą sprawność fizyczną oraz coraz to bardziej wypełnioną rysunkami kartkę, która jest jednocześnie ciekawym wytworem wyobraźni małego dziecka. Dlatego w naszym przedszkolu jak najczęściej organizujemy wychowankom spacery oraz wycieczki.