WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
Kończy się Wielki Post i rozpoczyna się Triduum Paschalne – czas, w którym w sposób szczególny wspominamy mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby następnie radośnie świętować Jego Zmartwychwstanie.

Życzymy, aby ten szczególny czas był czasem przemiany serc. Aby udział w tych tajemnicach ożywiał wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość i aby ten czas był czasem prawdziwej wspólnoty oraz czasem prawdziwej radości wypływającej z serca.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie dokonuje się w Naszych sercach  każdego dnia.

Społeczność Katolickiego Przedszkola w Czechowicach-Dziedzicach