WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
Szanowni Państwo.
 
Informuję, że ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci, wymogi oraz tworzące się procedury, przedszkole rozpoczyna swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą od 11.05.2020 r. Do placówki zapraszamy tylko dzieci, których rodzice przesłali poprzez wiadomość SMS formularz zgłoszeniowy. Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6:00 do 16:00. Zgodnie z rozporządzeniem MEN do 24.05 nadal obowiązuje nas nauka zdalna. Życzę dużo sił i wytrwałości. O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco. 
 

Jednocześnie informuję, że tak jak w ubiegłym miesiącu opłata za przedszkole w miesiącu maj 2020 r. równa się opłacie stałej:
  • dzieci 6 letnie (rocznik 2013): 240,00
  • pozostałe dzieci: 200,00

Podczas dokonywania płatności proszę o uwzględnienie wszystkich zniżek z tytułu rodzeństw, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego itp. Marcowe nieobecności wychowanków zostaną odliczone od opłaty za żywienie w najbliższym możliwym terminie, po powrocie dzieci do placówki.
 

Rodzice, których dzieci od 11.05 będą korzystały z zajęć opiekuńczo-wychowawczych otrzymają płatność indywidualnie, podczas wizyty w przedszkolu.


W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości służę pomocą.
 
Pozdrawiam, Anna Sarna
508284904