WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
Szanowni Państwo!
 
Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powiadamiamy, że przedszkole pozostaje zamknięte do 10 kwietnia 2020 r.
 
Jednocześnie informujemy, że przedszkole przechodzi w tryb kształcenia na odległość. Na potrzeby realizacji zadań zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego zostaną utworzone grupowe adresy e-mail, na które na bieżąco będą Państwo otrzymywać informacje od wychowawców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dzieci w domu. Współpraca nauczycieli z rodzicami będzie uwzględniać potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci. W miarę możliwości wychowawcy będą monitorować postępy dzieci oraz weryfikować ich wiedzę oraz umiejętności, o formie realizacji tego zadania będzie decydował nauczyciel.
 
Jest to dla nas wszystkich trudny czas, zdajemy sobie sprawę, że większość z Państwa musi teraz pogodzić swoją pracę zawodową z edukacją dzieci. Serdecznie Państwu dziękujemy za podjęcie tego wyzwania, będziemy Was nadal wspierać w tych działaniach. Prosimy o stałą współpracę, zgłaszanie wszelkich wątpliwości, informowanie o nurtujących Państwa zagadnieniach, zadawanie pytań, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, konsultacje.
 
Miejmy nadzieję, że ten trudny dla nas wszystkich czas szybko minie i niebawem znów spotkamy się w NASZYM PRZEDSZKOLU. Trwajmy w modlitwie.
 
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.
Anna Sarna
tel. 508284904