WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
Informujemy, że od 1 września 2019r. w Katolickim Przedszkolu w Czechowicach- Dziedzicach obowiązuje nowa stawka żywieniowa: 7,50 zł/dzień (kwota wzrosła o 1 zł, co w przeliczeniu miesięcznym będzie wynosiło ok. 20zł więcej).
Podwyżka podyktowana jest wzrostem cen produktów, owoców i warzyw. Rodzice nowo przyjętych dzieci otrzymają umowy z nową stawką żywieniową, pozostali rodzice otrzymają aneks do umowy.