WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach
Poszukujemy do naszego zespołu nauczyciela wspomagającego.

Osoby posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne
(w tym licencjat)

oraz  kwalifikacje do pracy z dziećmi z orzeczeniem
(zespół Aspergera, autyzm wczesnodziecięcy),

prosimy o składanie CV
(CV powinno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)
w godzinach 6:00- 16:00, w budynku Katolickiego Przedszkola w Czechowicach- Dziedzicach.