WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

UWAGA! UWAGA!

Prowadzimy dodatkowy nabór dzieci do grupy starszaków (rocznik 2013 oraz 2014)

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w kancelarii przedszkola lub pod numerem telefonu- 508 284 904


OFERUJEMY
:

- Przedszkole czynne od 6:00 do 16:30,

- Zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z podstawą programową,

- Wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i instruktorów,

- Wychowanie w duchu religii katolickiej,

- Koła zainteresowań dostosowane do wieku dzieci,

- Zajęcia dodatkowe: religię, język angielski, gimnastykę, taniec,

- Zajęcia logopedyczne prowadzone indywidualnie lub w małych grupach,

- Zajęcia z nauki pływania (najstarsza grupa wiekowa),

- Zbilansowany posiłek,

- Przyjazną atmosferę,

- Kreatywne zabawy i poznawanie otaczającego świata poprzez wycieczki w ciekawe miejsca,

- Wspólne przeżywanie ważnych uroczystości tj. Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty czy też Dzień Dziecka,

- Świętowanie wyjątkowych dni np. Powitanie Pór Roku, Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynki i wiele innych,

- Zaangażowanie w działalność środowiska lokalnego i współpracę z takimi instytucjami jak np. Miejska Biblioteka Publiczna, Straż Pożarna, Muzeum Regionalne w Bestwinie, Miejski Dom Kultury,

- Współpracę z rodzicami i ich aktywny udział w życiu przedszkola poprzez Akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, udział w przedstawieniu teatralnym z okazji Dnia Dziecka, indywidualne konsultację i zebrania.

OPŁATY:
- opłata wpisowa, jest to opłata jednorazowa, w kwocie 290 zł

- opłata stała- 200 złotych (uiszcza się przez 12 miesięcy w roku, dla dzieci 5-6 letnich suma opłat z całego roku rozłożona jest na 10 miesięcy)

- opłata żywieniowa- 7,50/za każdy dzień (w skład opłaty żywieniowej wchodzą: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za żywienie odliczana jest od drugiego dnia nieobecności dziecka, pojedynczych dni nie odlicza się)