WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

OFERUJEMY:

- Przedszkole czynne od 6:00 do 16:30,

- Zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z podstawą programową,

- Wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i instruktorów,

- Wychowanie w duchu religii katolickiej,

- Koła zainteresowań dostosowane do wieku dzieci,

- Zajęcia dodatkowe: religię, język angielski, gimnastykę, taniec,

- Zajęcia logopedyczne prowadzone indywidualnie lub w małych grupach,

- Zajęcia z nauki pływania (najstarsza grupa wiekowa),

- Zbilansowany posiłek,

- Przyjazną atmosferę,

- Kreatywne zabawy i poznawanie otaczającego świata poprzez wycieczki w ciekawe miejsca,

- Wspólne przeżywanie ważnych uroczystości tj. Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty czy też Dzień Dziecka,

- Świętowanie wyjątkowych dni np. Powitanie Pór Roku, Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynki i wiele innych,

- Zaangażowanie w działalność środowiska lokalnego i współpracę z takimi instytucjami jak np. Miejska Biblioteka Publiczna, Straż Pożarna, Muzeum Regionalne w Bestwinie, Miejski Dom Kultury,

- Współpracę z rodzicami i ich aktywny udział w życiu przedszkola poprzez Akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, udział w przedstawieniu teatralnym z okazji Dnia Dziecka, indywidualne konsultację i zebrania.

OPŁATY:
- opłata stała- 200 złotych (uiszcza się przez 12 miesięcy w roku, dla dzieci 5-6 letnich suma opłat z całego roku rozłożona jest na 10 miesięcy)

- opłata żywieniowa- 7,50/za każdy dzień (w skład opłaty żywieniowej wchodzą: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za żywienie odliczana jest od drugiego dnia nieobecności dziecka, pojedynczych dni nie odlicza się)

Nie organizujemy dni otwartych, każdego rodzica zapraszamy indywidualnie na rozmowę, podczas której można obejrzeć przedszkole, poznać nauczycieli, zwyczaje panujące w placówce i o wszystko zapytać.
508 284 904 - to numer telefonu, pod którym można umówić się na rozmowę z panią Anną Smalcerz aktualnie pełniącą obowiązki dyrektora.
O zajęciach adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci, rodzice informowani będą indywidualnie.

TERMINARZ:

- Karty zgłoszeniowe prosimy składać u pracowników przedszkola w godzinach od 6:00- 16:30, w terminie do 19 kwietnia 2019 roku;
- Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola nastąpi najpóźniej 6 maja 2019 roku;
- Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice są zobowiązani do uiszczenia opłaty wpisowej. Jest to opłata jednorazowa i wynosi 290 złotych;